EFC

Aktualności

Fundacja EFC w elitarnym Forum Darczyńców w Polsce
20.03.2017

Fundacja EFC w elitarnym Forum Darczyńców w Polsce

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do grona organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców. Głównym celem ich działalności jest przyznawanie dotacji na cele społecznie użyteczne. Członkostwo w Forum Darczyńców to nie tylko postępowanie zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz własnymi zasadami organizacyjnymi, ale także zobowiązanie przestrzegania wspólnych standardów działania, jakimi są: przejrzystość i bezstronność w przyznawaniu grantów i stypendiów, monitorowanie potrzeb społecznych czy dbanie o rzetelną gospodarkę finansową.

Forum Darczyńców w Polsce powstało w 2002 roku. Jego celem jest doskonalenie umiejętności grantodawców i upowszechnianie dobrych praktyk w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują. Związek prowadzi również aktywnie działalność rzeczniczą, zabiegając o mądre prawo dla organizacji pozarządowych.

Dzięki uczestnictwu w pracach Forum będziemy jeszcze skuteczniej działać na rzecz rozwoju filantropii we współpracy z innymi organizacjami.

Więcej informacji o Forum Darczyńców na stronie http://www.forumdarczyncow.pl/