EFC

Aktualności

Program Stypendialny Horyzonty Logo
05.02.2019

Idą zmiany - Program Stypendialny Horyzonty

Przez ostatnie pół roku w Fundacji EFC intensywnie pracowaliśmy nad zmianami w naszym flagowym programie stypendialnym. Chcieliśmy odświeżyć jego formułę i dostosować do wyzwań związanych z reformą edukacji, która wydłuża czas trwania stypendium o rok oraz do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej w kraju. Przypieczętowaliśmy ten proces zmianą nazwy programu Marzenie o Nauce na Program Stypendialny Horyzonty.

Do prac nad nową formą programu zaprosiliśmy partnerskie organizacje pozarządowe, takie jak: Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Forum Dialogu, Stowarzyszenie 61 (prowadzące portal MamPrawoWiedziec.pl), Fundacja Rodziny Staraków / Spectra Art Space i Fundacja Szkoła z Klasą. Rolę moderatora procesu zmian powierzyliśmy organizacji badawczo-społecznej STOCZNIA, która przeprowadziła serię warsztatów z udziałem zespołu EFC, przedstawicieli jej władz oraz ekspertów z wyżej wymienionych organizacji. Po kilku efektywnych spotkaniach wspólnie zdefiniowaliśmy zakres potrzeb i zmian programowych. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że Program Stypendialny Horyzonty będzie trafną odpowiedzią na wyzwania społeczne i edukacyjne w Polsce.

W krótkim czasie opracowaliśmy nowe zasady wyboru szkół i współpracy z nimi oraz formy wspierania rozwoju stypendystów podczas ich czteroletniej drogi edukacyjnej. W nowej odsłonie programu chcemy położyć większy nacisk na indywidualną współpracę stypendystów z koordynatorami i mentorami. Chcemy stworzyć dla nich przestrzeń do integracji i rozwoju poprzez wolontariat i wspólne działanie na rzecz innych. Program będzie obejmował zimowe i letnie wyjazdy, podczas których stypendyści będą uczestniczyć w zajęciach sportowych, konkursach, warsztatach o tematyce społecznej i wydarzeniach kulturalnych. Wzmocnimy także naszą współpracę ze szkołami, internatami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Opracowaliśmy program, który pomoże stypendystom osiągać sukcesy naukowe w oparciu o mocne podstawy: świadomość własnej wartości i tożsamości, otwartość na świat i wrażliwość społeczną. Program Stypendialny Horyzonty to wciąż kompleksowe wsparcie materialne i tworzenie jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów i pasji młodych ludzi. Jednak chcemy też, aby w ramach nowego programu nasi stypendyści uczyli się być aktywnymi członkami swoich społeczności, zaangażowanymi obywatelami, refleksyjnymi patriotami i świadomymi Europejczykami. Równowaga między zdobywaniem wykształcenia a rozwojem osobistym i wrażliwością społeczną jest według nas jedyną drogą do czynnego uczestniczenia we współczesnym świecie i do zmieniania go na lepsze.

Do tej pory programem objęliśmy 667 uczniów szkół ponadpodstawowych - 272 Stypendystów i 395 Absolwentów, z których 118 zrzeszyło się w Stowarzyszeniu Alumni EFC. Program Stypendialny Horyzonty będzie dalej realizowany dzięki współpracy partnerskiej z Fundacją Rodziny Staraków, która finansuje w ramach własnego programu stypendialnego 120 stypendystów Horyzontów.