EFC

Aktualności

President of the EFC Foundation Member of the Board of the Donors Forum in Poland
26.06.2017

Prezes Fundacji EFC Członkiem Zarządu Forum Darczyńców w Polsce

Podczas walnego zgromadzenia Forum Darczyńców w Polsce, które odbyło się 20 czerwca, Prezes Fundacji EFC – Pani Emilia Gromadowska została nominowana i wybrana na 2-letnią kadencję Członka Zarządu tej szacownej organizacji.

Forum Darczyńców w Polsce doskonali umiejętności grantodawców i upowszechnia dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują. W tej chwili stowarzyszenie zrzesza 28 członków. Fundacja EFC dołączyła do Forum Darczyńców w marcu 2017 roku.