EFC

Aktualności

05.02.2018

Raport z ewaluacji programu „Marzenie o Nauce”

W 2017 roku program Fundacji EFC „Marzenie o Nauce” został po raz pierwszy poddany zewnętrznej ewaluacji. Badaniu podlegała ocena funkcjonowania programu, jego rezultatów, a także wpływu. Wyniki ewaluacji pokazały, że „MoN” jest kompleksowym i spójnym programem stypendialnym i prowadzi do stałej i trwałej zmiany w postawach życiowych stypendystów.

Zachęcamy do lektury!

https://www.efc.edu.pl/pl/programy/mon/efekty-programu