EFC

Aktualności

09.06.2020

Spotkanie dyrektorów i pracowników szkół Programu Stypendialnego Horyzonty

26 maja miało miejsce wyjątkowe spotkanie on-line, w którym udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkół, w których uczą się stypendyści Programu Stypendialnego Horyzonty.

Spotkanie było kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy ze szkołami jeszcze w listopadzie 2019 r. Celem tych działań jest wsparcie - przez Fundację EFC - szkół Horyzontów, w rozwijaniu ich rysu społecznego. Poprzez sformułowanie „rys społeczny” rozumiemy wszechstronne podejście do rozwoju uczniów, skoncentrowane nie tylko na ich postępach w nauce. To także dbałość o relacje w szkole, podmiotowe traktowanie uczniów wspierające ich sprawczość i dające możliwość współdecydowania, nastawienie na współpracę i pracę zespołową, budowanie w młodzieży rezyliencji i śmiałości do podejmowania wyzwań, a także otwarcie na otoczenie oraz wrażliwość na kwestie społeczne.

Tematem przewodnim spotkania był dobrostan: uczniów, nauczycieli, dyrektorów i całej społeczności szkolnej. Wspólnie zastanawialiśmy się jak możemy o ten dobrostan świadomie zadbać i zachować równowagę  w trudnych czasach pandemii i nauczania zdanego.

Gościem specjalnym spotkania była Oktawia Gorzeńska - ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Oktawia to także absolwentka Leadership Academy for Poland, wieloletnia dyrektorka szkoły i twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Rozmowę z Oktawią poprowadziła Agata Łuczyńska, Prezeska Fundacji Szkoła z Klasą.

W rozmowie ekspertki stwierdziły, że być może kłopot w polskiej szkole z tematem dobrostanu wynika z faktu, że słowo to może wydawać się mało konkretne. Tymczasem kiedy mówimy o dobrostanie, warto odnieść go do jakości życia rozumianej jako poczucie równowagi, bezpieczeństwa, możliwości rozwijania się - jednostki i społeczeństwa. W szkole ważny powinien być dobrostan ucznia, nauczyciela, dyrektora i pracownika, a jakość procesów edukacyjnych i budowanie kultury pracy szkoły opartej na zaufaniu, współpracy i informacji zwrotnej. Przekłada się on bowiem na wyższą jakość życia społeczeństwa. Uczeń, który doświadczył podmiotowości, sprawstwa, możliwości popełnienia błędów, a także uzyskał wsparcie – to doświadczenie poniesie w dorosłe życie i będzie bardziej zaangażowanym pracownikiem i obywatelem. Będzie chętniej działał na rzecz innych.

W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do szerokiej dyskusji, związanej z dbałością o dobrostan uczniów, grona pedagogicznego oraz swój własny w trakcie pandemii. Dzieliliśmy się dobrymi praktykami wypracowanymi w poszczególnych szkołach, wspólnie szukaliśmy rozwiązań dla wyzwań, przed którymi ciągle stoją obecnie szkoły, a także dzieliliśmy obawami co do przyszłości, starając się stworzyć najbardziej prawdopodobne scenariusze. Spotkanie to umocniło nas w poczuciu, że wymiana doświadczeń i możliwość rozmowy także są istotnym elementem świadomego dbania o swój dobrostan.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą, która od początku towarzyszy nam projekcie wsparcia rysu społecznego szkół. W rolę moderatorki wcieliła się Małgorzata Chmielecka, nasza Menadżerka ds. Programowych.