EFC

Aktualności

budżet partycypacyjny w szkole
13.05.2019

Startujemy z budżetem partycypacyjnym dla horyzontowych szkół!

Z okazji 10. rocznicy powstania naszej fundacji oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", postanowiliśmy wesprzeć jedną ze szkół w Programie Stypendialny Horyzonty w zorganizowaniu szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny budżet partycypacyjny to proces włączający całą społeczność szkolną we współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli środków. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, sami wymyślają i tworzą projekty, a następnie wybierają spośród nich te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne i atrakcyjne.

Organizując konkurs „Budżet partycypacyjny w Twojej szkole”, w którym wesprzemy jedną szkołę w organizacji całego procesu, chcemy wspólnie uczcić nasze okrągłe urodziny. Wybrana szkoła otrzyma od wsparcie merytoryczne, czyli pomoc ekspercką w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i ewaluacji szkolnego budżetu oraz przydatne do tego materiały i narzędzia od Stoczni. Od Fundacji EFC – wsparcie finansowe (4000 zł) na sfinansowanie projektów wybranych przez społeczność szkolną.

Zwycięska szkoła będzie mogą zrealizować szkolny budżet partycypacyjny w przyszłym roku szkolnym – między 1 października 2019 roku a 31 marca 2020 roku.

Dlaczego konkurs na szkolny budżet?

Budżet partycypacyjny w szkołach to w Polsce wciąż rzadka praktyka, a jednocześnie bardzo dobry sposób na zacieśnienie współpracy między różnymi grupami w społeczności szkolnej, wzmocnienie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za szkołę i zaangażowania w jej życie. W ostatnim czasie "Stocznia" – w ramach projektu sfinansowanego przez m.st. Warszawę – pomogła ośmiu warszawskim placówkom edukacyjnym w realizacji szkolnego budżetu. Doświadczenie Stoczni pokazało, że to mechanizm warty upowszechnienia. Teraz chcemy wspólnie podzielić się zgromadzoną przez naszego partnera wiedzą z innymi.

Do kogo kierujemy konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły w Programie Stypendialnym Horyzonty, w których dotychczas nie odbyła się ani jedna edycja szkolnego budżetu partycypacyjnego. 

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby zgłosić szkołę do udziału w naszym konkursie, trzeba – do 3 czerwca 2019 roku – wypełnić formularz internetowy na stronie Stoczni

Informację o wybranej szkole ogłosimy najpóźniej do 17 czerwca 2019 roku.

Powodzenia!