EFC

Aktualności

20.08.2020

Zmiany we władzach Fundacji EFC

Zmiany we władzach Fundacji EFC

Aleksandra Saczuk została nową prezeską Fundacji EFC. Zastąpiła na tym stanowisku Emilię Gromadowską, która pełniła tę funkcję przez ostatnie 4 lata.

Aleksandra Saczuk, dotychczasowa członkini Zarządu EFC ds. programowych, z edukacją związana jest od zawsze. Przez lata zarządzała programami społecznymi i edukacyjnymi w organizacjach pozarządowych, w których wykorzystywała swoje doświadczenia z sektora publicznego, biznesu i pracy w środowisku międzynarodowym. 

Emilia Gromadowska po odejściu ze stanowiska prezesa Zarządu Fundacji w dalszym ciągu będzie angażować się w jej pracę w roli eksperta. Przez ostatnie lata Fundacja EFC stała się ważną instytucją na mapie edukacji w sektorze non-profit. Poszerzyła swoją działalność o nowe programy, objęła swoim działaniem wszystkich głównych aktorów wpływających na system edukacji w Polsce. Zostawiam ją w dobrej kondycji i w dobrych rękach.  – mówi Emilia Gromadowska.

Cel, który stawiamy sobie w Fundacji – wspieranie równego dostępu do dobrej edukacji, jest wciąż aktualny. Jednocześnie wprowadzamy nowe rozwiązania, które pozwolą nam adekwatnie odpowiedzieć na zmieniające się otoczenie i potrzeby młodzieży, nauczycieli, szkół. Z tą myślą będziemy rozwijać nasze dotychczasowe programy, ale też szukać nowych kierunków. Zmiana systemu edukacji, ubiegłoroczny strajk nauczycieli i w końcu doświadczenie pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19, to wszystko sprawiło, że o edukacji mówi się więcej. To szczególny moment – trudny, pełen wyzwań, ale też szans. A nasza Fundacja jest naturalnym miejscem do prowadzenia eksperckiej rozmowy o edukacji i testowania rozwiązań. - mówi Aleksandra Saczuk

Aktualnie w skład Zarządu Fundacji oprócz Aleksandry Saczuk wchodzi Igor Brewka, wcześniej wieloletni członek zespołu Fundacji EFC.