EFC

Budżet partycypacyjny

Co to jest i jak działa szkolny budżet obywatelski?

Pojęcie partycypacji odnosi się do udziału jednostek w dyskusji, zarządzaniu i współdecydowaniu odnośnie różnych spraw społecznych, obywatelskich czy wspólnotowych. Najczęściej przez partycypację rozumie się udział obywateli we wspólnym zarządzaniu dzielnicami, gminami czy miastami, w ramach budżetu partycypacyjnego, jednak budżet partycypacyjny coraz częściej możemy spotkać także między innymi w szkołach i na uczelniach.

Czym jest budżet partycypacyjny (budżet obywatelski)?

Budżet partycypacyjny inaczej nazywany budżetem obywatelskim jest sposobem na zaangażowanie jednostek w zarządzanie częścią budżetu przeznaczonego na dany obszar (dzielnicy, gminy, miasta), placówkę, instytucje (szkoła, uczelnia) czy projekt. Ma na celu przede wszystkim świadome gospodarowanie pieniędzmi na dany cel, weryfikację potrzeb różnych grup, wspieranie tworzenia się wspólnoty oraz pomaganie w jej integracji.

Kluczowym elementem budżetu partycypacyjnego jest wspólna dyskusja na temat potrzeb, problemów oraz ich rozwiązań. Pierwszym etapem budżetu partycypacyjnego jest zazwyczaj określenie jego zakresu, w tym przedstawienie projektów i dziedzin, które obejmie budżet. Następnie uczestnicy poprzez świadomą, przemyślaną rozmowę, będą mogli wspólnie zadecydować o tym, na co zostaną przeznaczone środki finansowe. Często określenie priorytetu danych projektów wewnątrz budżetu obywatelskiego rozwiązywane jest poprzez głosowanie.

Budżet partycypacyjny w szkołach – szkolny budżet obywatelski

Budżet partycypacyjny to proces, który często obejmuje dany obszar administracyjny – np. gminę czy miasto, jednak coraz więcej mówi się o budżecie obywatelskim w kontekście szkół. Szkolny budżet partycypacyjny odnosi się do zarządzania częścią budżetu szkolnego przez uczniów, uczennice, rodziców, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej. W pierwszym etapie wychodzą oni ze swoimi propozycjami pomysłów i projektów, a następnie w kolejnym etapie, wspólnie wybierają te, które ich zdaniem są obecnie najbardziej potrzebne.

Szkolny budżet partycypacyjny to świetna okazja, aby poznać niewypowiedziane wcześniej potrzeby społeczności szkolnej, w tym potrzeby uczniów i uczennic, a następnie odpowiedzieć na nie.

Program Stypendialny Horyzonty: budżet partycypacyjny dla horyzontowych szkół

Uważamy, że budżet partycypacyjny w szkołach to projekt, który warto upowszechniać na większą skalę. Szkolny budżet partycypacyjny pomaga integrować społeczność szkolną i wzmacniać u tej grupy poczucie odpowiedzialności oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Z okazji 10. Rocznicy powstania Fundacji EFC, zorganizowaliśmy konkurs „Budżet Partycypacyjny w Twojej szkole”, w ramach którego wyłoniliśmy jedną ze szkół, współpracujących z nami w ramach Programu Stypendialnego Horyzonty i udzieliliśmy jej wsparcia merytorycznego i finansowego, w zakresie realizacji szkolnego budżetu partycypacyjnego na rok 2020. Więcej na stronie: https://efc.edu.pl/budzet-partycypacyjny-dla-szkol.

Program Stypendialny Horyzonty to inicjatywa wspierająca rozwój młodych, chętnych do nauki osób. Stypendia dla licealistów i uczniów innych szkół są ważną częścią edukacji i pozwalają na wyrównywanie szans w dostępie do nauki oraz programów rozwijających umiejętności społeczne.

Więcej informacji odnośnie Programu Stypendialnego Horyzonty można przeczytać tutaj.