EFC

Aktualności

15.10.2020

Kto w tym roku otrzyma Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego?

Znamy już nominowanych w III edycji Nagrody im. prof. Roman Czerneckiego - jedynego konkursu w Polsce skierowanego wyłącznie do autorów prac  o edukacji. To wyróżnienie dla naukowców, publicystów i edukatorów, których prace przyczyniają się  do pogłębiania debaty o edukacji.

W tym roku Kapituła konkursu wyróżniła 16. autorów, których teksty przyczyniają się do zrozumienia wyzwań dla dzisiejszej edukacji  oraz sposobów, w jaki można się z nimi zmierzyć.

Oto nominowani do tegorocznej Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego:

Kategoria "ARTYKUŁ NAUKOWY"

Anna Abramczyk oraz prof. Susanne Jurkowski Cooperative learning as an evidence-based teaching strategy: what teachers know, believe, and how they use it, „Journal of Education for Teaching, 2019

dr Tomasz Knopik oraz prof. Urszula Oszwa Self-determination and development of emotional-social competences and the level of school achievements in 10–11-year-old Polish students, „Education 3-13” [online] DOI: 10.1080/03004279.2019.1686048, 2019

prof. Grzegorz Szumski oraz prof. Maciej Karwowski, Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement, „Contemporary Educational Psychology”, 2019

dr Hanna Tomaszewska-Pękała  oraz dr Paulina Marchlik oraz dr Anna Wrona, Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories, „European Educational Research Journal”, 2019

Kategoria "ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY"

Jędrzej Dudkiewicz, cykl wywiadów, „ngo.pl”, 2019-2020

 

Anna Kolmer Cykl audycji radiowych, „Polskie Radio Szczecin”, 2019 

 

Aleksandra Pucułek, Szkolna trauma wczesnego wstawania [online] „Gazeta Wyborcza”, 2019   

Kategoria "ARTYKUŁ SPECJALISTYCZNY"

dr Maja Dobiasz-Krysiak Czy wysłałabym dziecko do szkoły waldorfskiej? „mała kultura współczesna”, 2019

Zofia Grudzińska Bezradność intelektualna, „Sygnał. Magazyn Wychowawcy”, 2020

dr Aneta Kochanowicz Eye tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – zarys problematyki, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2019 

Dariusz Żółtowski Czytanie emocji i czytanie emocjami w procesie lektury szkolnej [w:] „Dlaczego szkoła nie ufa emocjom? Dążenia emocjonalne w szkole i na uczelni”, red. W. Heller, M. Kaźmierska i M. Wieczorek, Poznań–Kalisz 2019, s. 85-94

 

Gratulujemy!