EFC

Aktualności

Spotanie Fundacji Rodzinnych I edycja
03.09.2018

I Spotkanie Fundacji Rodzinnych

Jako fundacje rodzinne rozumiemy takie, które zostały założone przez osobę lub rodzinę i większość ich majątku pochodzi z prywatnych środków tej osoby lub osób. Członkowie rodziny są zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących fundacji i jej działań. Fundacje rodzinne działają na rzecz dobra wspólnego, realizują różne cele społeczne, nie wspierają ze środków fundacji członków danej rodziny.
W spotkaniu wzięły udział 22 osoby reprezentujące 11 fundacji rodzinnych oraz Forum Darczyńców, Fundację dla Polski i Polską Radę Biznesu. Reprezentowane były m.in.: Fundacja EFC, Fundacja Rodziny Staraków, Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, Fundacja Amicis, Fundacja Rodziny Maciejko, Fundacja TDJ, DOZ Fundacja dbam o zdrowie, Fundacja Projan Rodziny Waksmundzkich, Fundacja Rodziny Nissenbaumów i Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka. Gościem specjalnym spotkania był Jakub Wygnański, Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, twórca wielu instytucji społeczeństwa obywatelskiego, który nakreślił kontekst działania fundacji rodzinnych w Polsce. Jakub Wygnański opowiedział o historii i współczesnej charakterystyce sektora obywatelskiego w Polsce. Podkreślił rolę fundacji,  przedstawiając polski model filantropii zarówno indywidualnej i korporacyjnej, oraz fundacji rodzinnych, które stanowią szczególny rodzaj połączenia obydwu. Wspomniał o podstawowych osiągnięciach ustrojowych dotyczących organizacji pozarządowych i najważniejszych dla rozwoju sektora instytucjach, w tym o Forum Darczyńców.  Zwrócił uwagę na podstawowe trendy współczesnej filantropii, w tym o przesunięcie akcentów od „rozdawnictwa” po inwestycje społeczne i orientację na rezultaty.  

Dyskusja uczestników dotyczyła motywacji do zaangażowania, ich indywidualnych ścieżek do filantropii i decyzji o wyborze celów. Podzielono się także wyzwaniami, z którymi mierzą się fundatorzy fundacji rodzinnych.