EFC

Aktualności

Edukacja Inspiracja II edycja
19.11.2018

II edycja programu Edukacja Inspiracja

Za nami pierwsze spotkanie trzydziestu jeden nauczycieli i nauczycielek wyróżnionych w II edycji programu Edukacja Inspiracja. Przez dwa dni razem pracowaliśmy nad projektami edukacyjnymi i otwartością członków programu na różnorodność.

Spotkanie sieciujące, które otworzyło II edycję programu Edukacja Inspiracja, odbyło się w dniach 7-8 listopada 2018 roku, już tradycyjnie, w Pałacu w Jabłonnie pod Warszawą. Wzięła w nim udział grupa nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym zrealizują projekty edukacyjne w ramach naszego programu.

Spotkanie otworzyły prezeski dwóch Fundacji wspólnie organizujących program. Pani Emilia Gromadowska, prezes Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, będącej inicjatorem programu, opowiedziała o tym, skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę. Zwróciła uwagę na powiązania między Edukacją Inspiracją a programem stypendialnym Fundacji EFC, skierowanym do zdolnych uczniów z małych miejscowości. Prezeska Fundacji Szkoła z Klasą, pani Agata Łuczyńska, podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z pedagogami i wartościami ważnymi dla FSZK, które znajdują odzwierciedlenie również w programie Edukacja Inspiracja. Po przemówieniach rozpoczęły się warsztaty dla uczestników spotkania.

Pierwsze lody zostały przełamane, a nauczyciele wraz z trenerami z Fundacji Szkoła z Klasą - Aleksandrą Saczuk i Michałem Szelągiem - zajęli się kuchnią projektową. Szukali niuansów, które odróżniają projekt edukacyjny od ,,prawie projektu”. Pracowali nad checklistą, która każdej osobie realizującej projekt edukacyjny pozwoli sprawdzić, czy w jej działaniach nie brakuje żadnego ważnego elementu. Drugiego dnia nauczycielami zajęła się Hanna Zielińska, animatorka kultury, edukatorka i trenerka antydyskryminacyjna. Zachęcała ich do realizowania projektów otwartych na różnorodność. Podczas warsztatu pokazała uczestnikom antydyskryminacyjną perspektywę na społeczeństwo i wartość płynącą z włączania w działania różnych osób i różnorodnych grup społecznych.

To był bardzo udany i owocny czas. Uczestnicy i uczestniczki z różnych stron Polski poznali się, zbudowali na szkoleniu otwartą atmosferę i wyjechali z pomysłami na ulepszenie projektów edukacyjnych, które w tym roku szkolnym będą realizować ze swoimi uczniami. Po powrocie do swoich szkół jeszcze raz przyjrzą się składowi swojej grupy projektowej, włączą niewłączonych, położą nacisk na integrację uczniów zaangażowanych w projekt, przyjrzą się lepiej ich kompetencjom i wspólnie wprowadzą odpowiednie zmiany w podziale zadań i ról w grupie. Z ogromną ciekawością i trzymanymi mocno kciukami będziemy się przyglądać ich dalszym losom.