EFC

Aktualności

06.06.2023

Jakub Wygnański laureatem Nagrody PRB im. Andrzeja Czerneckiego

Znamy laureatów 12. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. W kategorii Działalność Społeczna, której patronem jest Andrzej Czernecki – fundator naszej Fundacji i współzałożyciel PRB, nagrodę otrzymał Jakub Wygnański, nestor polskiego sektora pozarządowego. 

Jakub Wygnański od lat 90. konsekwentnie działa na rzecz demokracji, budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywania problemów społecznych, tworzy i wspiera kolejne organizacje. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, sekretarzem Henryka Wujca. Stworzył Fundusz Obywatelski jego imienia – jeden z niewielu funduszy w Polsce, który na dużą skalę finansuje działania społeczne, korzystając jedynie z wpłat od obywateli. Na przestrzeni 5 lat fundusz zdobył 2,5 mln złotych, dzięki którym wsparł blisko 250 tys. inicjatyw i organizacji. Jest również założycielem i prezesem Fundacji Stocznia. 

Odbierając nagrodę za Działalność Społeczną, Kuba Wygnański kilka razu podkreślił: – mamy dużo do zrobienia. Przywołał ze sceny jeden z postulatów PRB – “Pełne przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego” i powiedział: – Musimy się wspierać. Jestem dumny, że dostałem nagrodę Polskiej Rady Biznesy. Musimy obudzić w sobie muszkieterski duch i opierać się o siebie plecami. To dotyczy i mediów niezależnych, i biznesu, samorządów, aktywistów.

Nagroda za Działalność Społeczną ma dla nas w Fundacji EFC szczególne znaczenie. Jej patronem jest Andrzej Czernecki, który był przedsiębiorcą, jednym z założycieli Polskiej Rady Biznesu, i filantropem. Założył naszą fundację i przekazał na jej rzecz większość swojego majątku, dzięki czemu możemy działać w obszarze edukacji.

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego jest więc naturalnym połączeniem działań społecznych z biznesem. W tym roku trafiła do osoby, która łączy ludzi, organizacje, firmy na  na rzecz lepszego porozumienia między sektorami i działania dla dobra publicznego. Zwrócił na to uwagę w laudacji Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji: – Gdy w zeszłym roku tworzyliśmy w Fundacji EFC program Philanthropy for Impact, jednym z celów, który sobie stawialiśmy, było łączenie środowiska przedsiębiorców z działaczami społecznymi. Chodziło o budowanie zaufania jako podstawy do długofalowej współpracy. Inspiracją do takiego myślenia jest właśnie osoba, którą mamy dziś zaszczyt wyróżnić. 

Jak wielokrotnie podkreślał przewodniczący Kapituły Nagrody PRB Krzysztof Kulig, współprowadzący galę z dziennikarką Agnieszką Woźniak-Starak, kapituła Nagrody miała w tym roku trudne zadanie. Gratulujemy wszystkim nominowanym, szczególnie w kategorii Działalność Społeczna: współzałożycielce Fundacji Słonie na Balkonie, prezesce Joannie Paduszyńskiej oraz dr Magdalenie Nazimek-Rakoczy, prezesce Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA. 

Cieszymy się również z możliwości poznania laureata w kategorii Wizja i Innowacje – Piotra Harasimowicza, założyciela i CEO firmy Vector Synergy, oraz laureatki Nagrody PRB im. Jana Kluczyka w kategorii Sukces – Marty Półtorak, prezeski spółki Marma Polskie Folie. Z ogromnym uznaniem dostrzegliśmy, że każda nominowana w tym roku osoba nie tylko wprowadza nowe, odważne idee biznesowe, ale w swojej działalności jest wrażliwa na to, co społeczne.   

Kapituła przyznała też Nagrodę Specjalną PRB im. Jana Wejcherta, którą w tym roku został uhonorowany prof. Norman Davies, historyk angielsko-walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, doctor honoris causa 6 polskich uniwersytetów, autor prac dotyczących historii Europy, Polski.

Pełną relację z Gali wręczenia nagród Polskiej Rady Biznesu można obejrzeć na serwisie Youtube - Gala 12. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

 ***

Nagroda PRB to wyróżnienie dla przedsiębiorców i działaczy społecznych, przyznawana od 2012 roku przez Polską Radę Biznesu, organizację zrzeszającą właścicieli i prezesów największych firm działających w Polsce. Można ją otrzymać w trzech kategoriach Sukces, Wizja i Innowacje oraz Działalność Społeczna. W skład Kapituły wchodzą osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości wpływają na rzeczywistość społeczną i gospodarczą, w tym także laureaci poprzednich edycji Nagrody. Nominacje były monitorowane przez firmę PwC Polska, która jest partnerem merytorycznym konkursu.