EFC

Aktualności

06.12.2023

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego została wręczona!

Uroczystość wręczenia nagród, połączona z dyskusjami stolikowymi wokół tematów nominowanych artykułów, odbyła się 27 listopada w "Marzycielach i Rzemieślnikach" w Warszawie

Do VI edycji zgłoszono 186 prac. Aż 55 publikacji zostało poddanych podwójnej recenzji przez 17 ekspertów i ekspertek. Kapituła konkursu nominowała do Nagrody 21 autorów i autorek, wśród których są tegoroczni laureaci i laureatki, o których piszemy niżej.

 „W ten wieczór uwagę skierujemy na szkołę i ludzi, którzy o niej piszą. W ostatnich miesiącach, latach edukacja - jako temat ważny - wyszła poza szkołę, środowisko nauczycieli - przebiła się do opinii publicznej. Skoro więc o edukacji mówi się tak dużo, to czy trzeba na nią jeszcze kierować uwagę? My odpowiadamy, że tak - bo edukacja potrzebuje uważności, troski, konsekwencji”  – takimi słowami w imieniu naszej Fundacji uroczystość otworzyła Aleksandra Saczuk.

Zanim przedstawiliśmy laureatów i laureatki, zaprosiliśmy gości do dyskusji z nominowanymi - przedstawicielkami i przedstawicielami środowiska naukowego, dziennikarskiego i praktykami. W tym celu stworzyliśmy 10 stolików dyskusyjnych wokół tematów nominowanych prac. Dyskutowaliśmy m.in. o tym czym jest bullying, o kanonie lektur szkolnych, zastanawialiśmy się nad tym jak powinniśmy edukować o kryzysie klimatycznym oraz po co w szkole potrzebna jest edukacja seksualna. Nasze rozmowy dotykały także wyzwań związanych z kształceniem nauczycieli, brakiem kadry w szkole oraz pustoszeniem szkół publicznych. Na koniec sprawdzaliśmy – czy warto długo się kształcić? 

W prowadzeniu uroczystości Aleksandrze Saczuk towarzyszył Mirosław Skrzypczyk – członek Kapituły konkursu, a także nauczyciel w szkole średniej w Szczekocinach, którą po wojnie stworzył i przez kilka lat prowadził Roman Czernecki. Nie był to jedyny element łączący wydarzenie z działalnością organizacji, była nim także obecność nauczycielek i nauczycieli, którzy biorą udział w tegorocznej edycji programu Edukacja Inspiracja.

Poniżej przedstawiamy tegoroczne laureatki i laureatów Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego:

Kategoria naukowa: dr Jacek Liwiński

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na ekonomii edukacji, w tym na pomiarze efektów udziału jednostek w różnych formach kształcenia, takich jak edukacja formalna oraz pozaformalna, studiowanie za granicą, nauka języków obcych. Do prowadzenia badań w tym obszarze motywuje go przede wszystkim możliwość wykorzystania uzyskanych wyników w praktyce, zarówno przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych przez jednostki, jak i przy kształtowaniu polityki edukacyjnej państwa.

Nagrodzona publikacja: Jacek Liwiński, The Impact of Compulsory Schooling on Hourly Wage: Evidence From the 1999 Education Reform in Poland, „Evaluation Review”

Kategoria publicystyczna: Ewelina Burda

Dziennikarka, zastępczyni redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, szefowa serwisu „TygodnikPowszechny.pl”. W nominowanym artykule zajęła się tematem odchodzenia nauczycieli z zawodu. Kontekstem, który również silnie interesuje ją w edukacji, jest feminizacja zawodu i konsekwencje, jakie za nią idą.

Nagrodzona publikacja: Ewelina Burda, Pierwszy wrzesień bez szkoły, „Tygodnik Powszechny”.

Kategoria specjalistyczna: Jakub Mróz

Od początku studiów psychologicznych interesowała go dynamika grupy rówieśniczej, bullying szkolny i jego szeroko rozumiane konsekwencje. Prowadzi badania dotyczące roli rodziców/opiekunów i nauczycieli w przebiegu tego zjawiska. Kierował polskim zespołem BRNET International Study of Teacher Responses to Identity-Based Bullying oraz koordynował projekt Bullying and Parenting. Absolwent wydziału aktorskiego PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi.

Nagrodzona publikacja:

Jakub Mróz (zgłaszający), Małgorzata Wójcik, Jacek Pyżalski, Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

W tym roku Kapituła Nagrody postanowiła przyznać także nagrodę specjalną. Otrzymała ją Maria Hawranek.

Edukacją zainteresowała się dzięki spotkaniu z Andre Sternem, człowiekiem, który nigdy nie chodził do szkoły. Zainspirowana, od tamtej pory podąża tropem ludzi, którzy w Polsce tworzą nietuzinkowe szkolne społeczności: w obrębie własnej klasy, przedmiotu, szkoły lub nie-szkoły. Łączy ich szacunek do dziecka, jego ciała, ducha i umysłu oraz dzieciństwa jako ważnego etapu w życiu i oczywiście miłość. Reporterka i podróżniczka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Pisze dla „OKO.press”, „Dużego Formatu”, „Wysokich Obcasów”, „Tygodnika Powszechnego” i „Przekroju”.

Nagrodzone publikacje:

  • Maria Hawranek, Matematyka jest piękna i chcę to uczniom pokazywać. [Hawranek pyta, jak ratować szkołę], „OKO.press”
  • Maria Hawranek, Nie tylko biusty i penisy. Po co w szkole edukacja seksualna? [Hawranek pyta, jak ratować szkołę], „OKO.press”

Laureaci i laureatki w każdej z kategorii otrzymali porcelanową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł każda.

Wszystkie nominowane do Nagrody prace oraz prace laureatów i laureatek można znaleźć na stronie Fundacji EFC: https://efc.edu.pl/programy/konkursczerneckiego/Laureaci

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to jedyne w Polsce wyróżnienie dla autorów i autorek prac z obszaru edukacji. Nagradzani naukowcy, praktycy i publicyści wskazują w nich wyzwania, z którymi mierzy się współczesna szkoła oraz – podobnie jak patron Nagrody Roman Czernecki – proponują rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na te problemy. Poprzez swoje publikacje przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji.