EFC

Aktualności

07.10.2022

Od Misji Słowik do stypendium Horyzonty dla młodzieży z Ukrainy

Od lutego 2022 roku wiele osób, organizacji i instytucji podjęło się działania na rzecz osób, których dotknęła wojna w Ukrainie. I my nie pozostaliśmy bez reakcji. Uruchomiliśmy projekt Misja Słowik (Місія Соловейко), czyli działania polsko-ukraińskie dla młodzieży, mające charakter integracyjny i edukacyjny, realizowany przez naszych koordynatorów i koordynatorki w 11 województwach. Po miesiącach zróżnicowanych działań, poznawania młodzieży z Ukrainy i ich potrzeb postanowiliśmy stworzyć stałe rozwiązanie i włączyliśmy Misję Słowik do Programu Stypendialnego Horyzonty.

Program Stypendialny Horyzonty, który realizujemy razem z Fundacją Rodziny Staraków, to stypendium przyznawane uczniom i uczennicom pochodzącym z małych miejscowości, którzy chcą kontynuować naukę w dużym mieście. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. W programie pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami, którym trudno byłoby je realizować bez naszego wsparcia, także finansowego. Od tego roku szansę na stypendium otrzyma również młodzież z Ukrainy, która przybyła do naszego kraju, szukając schronienia przed wojną. Chcemy towarzyszyć im w odnajdywaniu najlepszej dla siebie drogi, pomimo przeciwności, na które napotkali. Szczególnie że nasi stypendyści i stypendystki nigdy nie są sami – mogą liczyć na wsparcie koordynatora czy koordynatorki w mieście nauki, jak również fundacyjnych psycholożek i rówieśników. 

Początek tych działań miał miejsce w pierwszych tygodniach eskalacji agresji na Ukrainę, gdy uruchomiliśmy Misję Słowik. Stanowiła odrębny projekt, ale od początku swoje korzenie miała w programie Horyzonty. W projekcie skoncentrowaliśmy się na działaniach z młodzieżą w wieku 10-19 lat, bo mamy ponad 12-letnie doświadczenie pracy z osobami w tym wieku. Nasi koordynatorzy i koordynatorki są obecni w 12 miastach w Polsce. Stanowią tam wsparcie dla naszych stypendystów i stypendystek, ale pracują też z lokalnymi bursami i szkołami średnimi. To ogromny zasób, który wykorzystaliśmy w Misji Słowik. W zależności od pozyskanych partnerów, a także indywidualnej inicjatywy koordynatorów, koordynatorek, ale też naszej młodzieży, wdrożyliśmy zróżnicowane działania.

W Poznaniu we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej uruchomiliśmy zajęcia świetlicowo-edukacyjne, które odbywają się w szkole popołudniami, dwa razy w tygodniu. W Krakowie i Trójmieście powstały polsko-ukraińskie komitety organizacyjne z udziałem naszych stypendystów. Jednym z nich są wspólne spacery i poznawanie, oswajanie nowego miasta. Pod szyldem Misji Słowik zorganizowaliśmy także transport książek z lwowskiego Wydawnictwa Starego Lwa Видавництво Старого Лева. Dotarły do rąk ponad 1000 dzieci i młodych ludzi z Ukrainy. Nie zrobilibyśmy tego bez sieci współpracy między koordynatorami i koordynatorkami Fundacji EFC a blisko 60 instytucjami lokalnymi miejscami aktywności, punktami relokacji, parafiami, bibliotekami, szkołami polskimi i ukraińskimi... Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich. Wszystkim jednak jesteśmy wdzięczni za wspólną misję, która doprowadziła nas do kolejnej inicjatywy.

Na tegoroczne wakacje Horyzontów, czyli obóz organizowany dla podopiecznych Programu Stypendialnego Horyzonty, zaprosiliśmy także 16 uczniów i uczennic z Ukrainy. Pomysł okazał się trafiony grupa chętnie integrowała się na zajęciach sportowych, językowych i artystycznych. Zależało nam, by ta doświadczona wojną młodzież spędziła czas z rówieśnikami, w przyjaznym otoczeniu. 

Od początku, organizując Misję Słowik czy udział młodzieży ukraińskiej w letnim obozie, wiedzieliśmy, że potrzeba czegoś więcej niż akcja, jednorazowe działanie czy chwilowy zryw. Rozwiązanie było proste – postanowiliśmy stworzyć dodatkowe miejsca dla młodzieży z Ukrainy w Programie Stypendialnym Horyzonty. Udało nam się to dzięki współpracy z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. W miejscowości, w której mieści się szkoła, przybywają liczni przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, a sama szkoła liczy ponad 200 uczniów, z czego ok. 90 pochodzi z Ukrainy. Choć placówka ta działa od lat, to w momencie wybuchu wojny przyjęto tutaj nie tylko uczniów i uczennice, ale też ich rodziny. Do internatu trafiła młodzież, a ich rodzice z mniejszymi dziećmi znaleźli schronienie w okolicznych domach. Dlatego we współpracy z dyrekcją szkoły oraz ze wsparciem grona pedagogicznego tej placówki, razem z Fundacją Rodziny Staraków, uruchomiliśmy 8 stypendiów w szkole w Górowie Iławeckim. Niebawem z radością ogłosimy listę osób, które zostały zakwalifikowane do programu i z którymi będziemy pracować, łącząc doświadczenia z Misji Słowik i programu Horyzonty.