EFC

Aktualności

06.10.2022

Szczekociny – miejsce aktywności młodzieży

Stawianie pierwszych kroków na rynku pracy bywa nie lada wyzwaniem. Z pewnością należy się do tego dobrze przygotować. Szansę na to miała młodzież z czterech szczekocińskich placówek: Zespołu Szkół w Szczekocinach, Szkoły Podstawowej w Maskorzewie, Szkoły Podstawowej w Szczekocinach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Szczekocinach. Aktywności programu miały na celu podnieść kompetencje społeczne i komunikacyjne szczekocińskiej młodzieży. A to wszystko dzięki naszej współpracy z Fundacją Klaster Innowacji Społecznych oraz Gminą Szczekociny.

Na początku zorganizowaliśmy cykl szkoleń pt. „Szczekociny. Miejsce aktywności młodzieży”. Celem było podniesienie kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczestników i uczestniczek. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jak wyrażać swoje emocje (także te negatywne), czy w jaki sposób przygotować się do wystąpienia publicznego. Przybliżyliśmy także rangę pracy zespołowej, która jest niezbędna do nawiązywania i prowadzenia relacji społecznych – w tym zawodowych. 

W kolejnym etapie odbyły się warsztaty pt. „Szczekociny. Rynek pracy dla młodzieży”, podczas których analizowaliśmy powiatową ofertę edukacyjną, a także możliwości późniejszego zatrudnienia. Czy Szczekociny to dobre miejsce do rozpoczęcia życia zawodowego? Podczas grupowej „burzy mózgów” uczestnicy wymieniali wszystkie za i przeciw. Problemem wskazywanym wielokrotnie były utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. A to bardzo ważne, bo przecież do szkoły czy pracy trzeba jakoś dojechać. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy również wielu ekspertów i lokalnych przedsiębiorców m.in. Ewę Łapaj z firmy Borkomet oraz Huberta Stempienia z zakładu Omega. Wszystko po to, by na podstawie ich doświadczeń móc jeszcze lepiej zrozumieć, jak to wszystko wygląda w praktyce. 

Po szkoleniu i warsztatach każda z grup biorących udział w projekcie miała za zadanie przeprowadzić akcję społeczną. Wszystkie mogły liczyć na wsparcie opiekuna – Bartosza Rybczaka z Klastra Innowacji Społecznych. Pomysły były naprawdę zróżnicowane. Nie po raz pierwszy okazało się, że młodzi mają niezliczone pokłady kreatywności. Kluczem było jednak to, by stworzyć dobry plan działania. 

Uczący się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Moskorzewie strażacy – Igor, Piotr i Marcel – przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, a także pokaz sprzętu strażackiego. Jak sami podkreślali: – Umiejętność ratowania życia jest bardzo ważna i potrzebna. Każdy z nas powinien chociaż raz w życiu przejść podstawowe szkolenie, w jaki sposób powinno się przeprowadzać resuscytację.

Z kolei Szkoła Społeczna w Szczekocinach wpadła na pomysł zorganizowania pikniku sportowego. Odtańczono belgijkę, a później była zumba, joga i aerobik. W niektórych aktywnościach brał udział sam burmistrz Szczekocin – Jacek Lipa, dając przy tym dobry przykład. 

Na jeszcze inny pomysł wpadła młodzież z Zespołu Szkół w Szczekocinach, która zorganizowała rajd rowerowy dla mieszkańców. 15 osób zebrało się, by wspólnie przejechać około 20-kilometrową trasą okolicami malowniczych terenów całego powiatu. – Chociaż wydarzenie nie było bardzo skomplikowane, to jego organizacja wcale nie była prosta. Napotkaliśmy kilka problemów, które trzeba było rozwiązać w trybie awaryjnym. Jednak dzięki temu wiele nauczyliśmy się o organizowaniu wydarzeń dla lokalnej społeczności – podkreślali sami organizatorzy. 

Ostatnia z placówek – Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczekocinach zaplanowała piknik międzypokoleniowy dla seniorów zrzeszonych w lokalnym kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wymiana doświadczeń przysłużyła się do tego, że uczniowie poznali barwne historie o dawnym życiu w Szczekocinach, sami z kolei podzielili się z gośćmi swoim hobby. Na szczególną uwagę zasługiwał pokaz sztuk walki oraz prezentacja drużyny grającej w piłkę nożną. 

Wniosek z tego wszystkiego chyba nasuwa się sam. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu razem z Fundacją Klaster Innowacji Społecznych, młodzi ze Szczekocin pokazali, że tak naprawdę chcieć, to móc!

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego we współpracy z Gminą Szczekociny.