EFC

Aktualności

Spotkanie DAFNE i WINGS w Fundacji EFC
30.05.2017

Spotkanie DAFNE i WINGS w Fundacji EFC

Dzięki współpracy z Forum Darczyńców w Polsce, którego jesteśmy członkami, 30 maja w siedzibie Fundacji EFC odbył się prestiżowy koktajl przygotowany przez współpracujące ze sobą związki Fundacji i Darczyńców – DAFNE oraz WINGS. Spotkanie było okazją do przybliżenia działalności EFC przedstawicielom ponad 30 organizacji pozarządowych z całego świata.

DAFNE to nieformalny związek zrzeszający w Europie 25 stowarzyszeń członkowskich, których suma Darczyńców i Fundacji sięga ponad 7500. Jego celem jest udostępnienie platformy wymiany wiedzy i poznania najlepszych praktyk, a także podtrzymanie indywidualnych działań swoich członków poprzez zachęcanie do dialogu i współpracy między stowarzyszeniami.

Więcej informacji: http://dafne-online.eu

WINGS jest ogólnoświatową siecią stowarzyszeń grantodawców i organizacji wspierających filantropię. Zrzeszając blisko 100 członków z 39 państw, wzmacniają i promują rozwój filantropii i inwestycji społecznych. Budują potencjał poprzez tworzenie sieci, współpracę i gromadzenie danych oraz wspierają kulturę dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji: http://www.wingsweb.org