EFC

Aktualności

09.12.2022

Spotkanie sieciujące Edukacji Inspiracji po raz szósty!

W tym roku listopad zakończyliśmy w najlepszym towarzystwie — nowych uczestniczek i uczestnika VI edycji programu Edukacja Inspiracja. Okazją było spotkanie sieciujące w Warszawie, podczas którego poznaliśmy się nawzajem — my, organizatorzy, a także nauczycielki i nauczyciel, którzy będą realizować projekty edukacyjne wspólnie z uczniami i uczennicami.

Jak zwykle podczas spotkania sieciującego pierwszy z dwóch dni spędziliśmy na poznawaniu siebie. W tym roku w ramach integracji postanowiliśmy wspólnymi siłami zbudować szkołę, a do jej stworzenia posłużyły nam kartonowe klocki. W końcu, jak ustaliliśmy na spotkaniu, nauczycielki i nauczyciele to nie tylko przewodnicy(-zki), towarzysze(-ki), mentorzy(-ki) i przyjaciele(-ółki), ale również budowniczki i budowniczy m.in. dobrych relacji, atmosfery w szkole i wiedzy. Fundament szkoły powstał z wartości ważnych dla każdej uczestniczki i uczestnika, np. relacji, bezpieczeństwa, zaufania, przyjaznej atmosfery, wspólnoty, wolności, otwartości, partnerstwa czy współpracy. Na tych fundamentach mogliśmy stworzyć ściany — z klocków przedstawiających projekty edukacyjne, które będą realizowane w ramach programu Edukacja Inspiracja. W tym czasie uczestniczki i uczestnicy mieli też możliwość opowiedzenia sobie o swoich projektach i stworzenia dodatkowego klocka — działania zainspirowanego wszystkimi poznanymi projektami. W ten sposób, na koniec dnia powstała szkoła oparta na mocnych fundamentach i zawierająca wiele inspirujących i wychodzących poza standardowe lekcje działań!

Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od wyjaśnienia tajników związanych z udziałem w programie, by następnie przejść do rozmowy z ekspertkami programu. Bożena Będzińska-Wosik i Elżbieta Tołwińska-Królikowska, które oceniały zgłoszenia wysłane przez uczestniczki i uczestników, opowiedziały o swoich doświadczeniach oraz tym, jak rozumieją pracę metodą projektu — co jest w niej najważniejsze i dlaczego projekty powinny wychodzić poza szkołę do społeczności lokalnej. Następnie odbył się warsztat prowadzony przez Izabellę Gawęcką, która w inspirujący sposób opowiedziała o tym, jak angażować społeczność lokalną w działania. Pokazała też, że warto dokumentować swoją pracę i chwalić się nią innym. A wszystko to na przykładach z małych miast i wsi, w których uczą uczestniczki i uczestnicy Edukacji Inspiracji.

W imieniu Fundacji Szkoła z Klasą i Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego dziękujemy wszystkim za ten wartościowy czas. Ale przede wszystkim za całą masę inspiracji do dalszej pracy, co najlepiej oddaje wypowiedź jednej z uczestniczek: Dziękuję, że już od kilku dni mam wrażenie, że moje stopy unoszą się nad ziemią, przypomnieliście mi, że skrzydła trzeba rozłożyć, żeby móc polecieć.

 

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą. Przyznajemy w nim granty dla nauczycieli i nauczycielek z miejscowości do 30 tys. mieszkańców na realizację autorskich projektów edukacyjnych.