EFC

Aktualności

Zjazd Fundacji EFC 2019
10.10.2018

Spotkanie Zespołu EFC w Mierkach

W dniach 7-10 października Koordynatorzy programu MoN oraz pracownicy biura Fundacji EFC wzięli udział w zjeździe integracyjnym w Hotel Kormoran Mierki. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień, dotyczących merytorycznego działania programu Marzenie o Nauce, w związku z reformą edukacji i wydłużeniem trwania Stypendium EFC o rok. Gośćmi i partnerami podczas zjazdu były Fundacja Szkoła z KlasąFundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Forum Dialogu, MamPrawoWiedziec.pl, Fundacja Rodziny Staraków oraz STOCZNIA, której przedstawicielki przeprowadziły warsztaty dla uczestników, mające na celu wspólne zdefiniowanie zakresu potrzeb i zmian programowych. Mamy nadzieję, że wynikiem tego i kolejnych spotkań z partnerami będzie wzbogacenie i ulepszenie oferty Fundacji EFC dla przyszłych i obecnych Stypendystów.