EFC

Aktualności

Spotkanie Przedświąteczne Alumnów
20.12.2018

Walne Zgromadzenie i Spotkanie Przedświąteczne - Alumnów EFC

15 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Alumni EFC. Ponad sześćdziesięciu uczestników spotkało się w Warszawie w celu powołania nowego zarządu Stowarzyszenia, w którym jest już zrzeszonych 118 osób! W skład nowego zarządu wchodzą: Kornelia Dziaduła - przewodnicząca, Tomasz Łukiewicz jako zastępca przewodniczącej, Kornelia Kozłowska - skarbniczka, Łukasz Stępień – sekretarz Alumnów EFC. Jednocześnie podziękowano ustępującemu zarządowi: przewodniczącej Barbarze Animuckiej, Ani Kowalskiej - zastępczyni przewodniczącej, Patrycji Siewierskiej - skarbniczce i sekretarzowi - Agacie Firek, które sprawowały tę funkcję od dwóch lat. Podziękowano także p. Kalinie Żaczek – koordynatorce EFC za siedmioletnią opiekę merytoryczną nad Stowarzyszeniem. Poza wyborami, podczas zjazdu omówiono najważniejsze zagadnienia i wyzwania dla Stowarzyszenia Alumni EFC oraz przeprowadzono warsztaty integracyjne.

Wieczorem w siedzibie Fundacji EFC już po raz piąty Alumni zorganizowali Spotkanie Przedświąteczne. Podobnie jak w latach ubiegłych uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Fundacji, Rady Programowej oraz pracownicy i przyjaciele EFC. Podczas wieczoru odbył się kiermasz niezwykłych, ręcznie wykonanych przedmiotów przekazanych przez stypendystów. Dochód z kiermaszu i aukcji (2172 zł!) zostanie przeznaczony na świąteczną paczkę dla najbardziej potrzebujących Stypendystów. Goście składali sobie życzenia, kolędowali i raczyli się tradycyjnymi potrawami.