EFC

Aktualności

Laureatka Nagrody
16.11.2020

Znamy laureatów 14. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

W tym roku Kapituła Nagrody wyróżniła Agnieszkę Jankowiak-Maik, nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, aktywistkę edukacyjną, autorkę bloga "Babka od histy", redaktorkę naczelną serwisów internetowych CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl. Laureatka otrzymała statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł.

Agnieszka Jankowiak-Maik została doceniona za konsekwencję w działaniu na rzecz budowania szkoły otwartej na zmieniający się świat, pokazującej jak obcować z innością, otwartej na uczenie się od uczniów, wrażliwej na potrzeby słabszych i wykluczonych, budującej kompetencje, które pozwalają pogłębiać relacje międzyludzkie.

Tak o Zwyciężczyni mówił podczas uroczystości wręczenia Nagrody Przewodniczący Kapituły konkursowej Krzysztof Czyżewski: „To z uczniami i nauczycielami stworzyła nowatorskie programy i akcje publiczne, łączące edukację, sztukę, praktykowanie retoryki, nowoczesne media i obywatelskie zaangażowanie. Wszystkie one bazują na nauczycielskiej pracy u podstaw. Z historii nasza laureatka potrafi wysnuwać opowieści o autorytetach i wartościach aktualnych w świecie współczesnym – o Stefie Wilczyńskiej, zapomnianej współpracowniczce Janusza Korczaka; o Zofii Nałkowskiej, największej skandalistce Młodej Polski; o szwedzkim nacjonalizmie i losie kobiet w gettach żydowskich; o sanitariuszkach Powstania Warszawskiego i pionierkach przemysłu cyfrowego. Z lekcji wiedzy o społeczeństwie uczyniła szkołę wychowania obywatelskiego ściśle połączonego z praktyką społeczną – wolontariatem, tworzeniem projektów zmieniających świat społeczności lokalnych, umiejętnością pisania wniosków do budżetu obywatelskiego, zaangażowaniem w antydyskryminacyjną „Szkołę Otwartości”, w Młodzieżową Radę Miasta, w powołanie Rzecznika Praw Uczniów czy w Europejski Parlament Młodzieży. ”

 

Wyjątkowo w tym roku Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej Dariuszowi Martynowiczowi, nauczycielowi języka polskiego w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, jednemu z inicjatorów akcji lokalnej „Region-mural Kliszczacy”.

Nagroda zostanie przeznaczona na odrestaurowanie muralu w gminie Pcim w woj. małopolskim. Mural, stworzony wspólnym wysiłkiem mieszkańców, afirmujący kulturę i tradycję regionu oraz promujący otwartość na inne kultury i inne tradycje, został zniszczony. W słowie „Gościnność” – które miało podkreślać, że wśród mieszkańców gminy każdy jest mile widziany – został skreślony człon „inność” a obok umieszczono symbole Polski Walczącej.

Tolerancja, szacunek wobec każdego, odpowiedzialność za innych i odwaga w działaniu - to bliskie nam wartości. Cieszymy się, że razem z Fundacją Signum jesteśmy fundatorem nagrody specjalnej i możemy przyczynić się do tego, aby gmina Pcim stawała się coraz lepszym miejscem do życia, dla wszystkich.

Gratulujemy laureatom!

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” to wyróżnienie dla nauczycieli i nauczycielek za działania na rzecz różnorodności, tolerancji, odpowiedzialności i solidarności społecznej. Jej organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Fundacja EFC jest jednym z fundatorów Nagrody.