EFC

Pozyskiwanie funduszy dla szkół i grantów na projekty edukacyjne

Fundusze dla szkół - jak pozyskać pieniądze dla szkoły?

Fundusze dla edukacji mają dziś, gdy wiele szkół cierpi na niedobory finansowe, są szczególnie ważne. Nauka może być inspirująca i pasjonująca, ale prędzej czy później inicjatywy nawet najbardziej kreatywnych i zaangażowanych nauczycieli, jeśli pozbawieni są wsparcia finansowego, nie mogą być realizowane.

Wówczas troska o to, jak zdobyć pieniądze dla szkoły staje się dodatkowym obciążeniem dla pedagogów, którzy przecież powinni przede wszystkim koncentrować swoje wysiłki na doskonaleniu procesu edukacji. Odpowiedzią na te palące potrzeby współczesnej szkoły jest działalność prowadzona przez różnorodne organizacje i fundacje, w tym między innymi oferowane przez nie fundusze dla szkół na projekty edukacyjne.

Jakie korzyści uczniom i nauczycielom oferują fundusze dla szkół?

Oczywistym zyskiem płynącym z grantów jest pozyskanie dodatkowych funduszy na edukację. Dofinansowanie projektów edukacyjnych obejmuje również te, które wychodzą ponad standard, dają możliwość młodzieży szkolnej możliwości eksploracji nowych obszarów wiedzy i wspierają uczniów w rozwoju ich zainteresowań i pasji.

Wiele programów grantowych także oferuje nauczycielom zupełnie nowe możliwości i staje się szansą na wprowadzenie w życie bardziej śmiałych projektów. To szczególna wartość, bo nauczyciele, którzy w procesie nauczania są przecież najbliżej ucznia, najprecyzyjniej potrafią ocenić ich bieżące potrzeby, zidentyfikować obszary, które wymagają większego zainteresowania. Wreszcie, to nauczyciel i jego pomysł na przekazanie wiedzy mogą stać się iskrą, która obudzi w dorastającym człowieku zapał do nauki czy wiarę w swoje możliwości.

Dodatkowe fundusze dla szkół na projekty edukacyjne to forma docenienia niebywałego trudu, jaki nauczyciele wkładają w proces edukacji. Tym bardziej zapewnienie swobody wydatkowania funduszy wydaje się tak pożądane. Takim podejściem odznacza się program Fundacji EFC Edukacja Inspiracja, skierowany do szkół podstawowych z małych miejscowości, który nie stawia nauczycielom ograniczeń, ale stawia na kreatywność i daje szansę na podnoszenie kwalifikacji, premiując autorskie projekty nauczycieli-pasjonatów.

Na co można wykorzystać fundusze na edukację?

Sytuacją idealną jest, gdy to szkoła, grono pedagogiczne czy konkretny nauczyciel mogą zdecydować, na co zostanie przeznaczone dofinansowanie. To od nauczyciela powinno zależeć czy środki zostaną wykorzystane na organizację warsztatu ze znanym ekspertem, olimpiady czy akcji aktywizującej środowisko szkolne i lokalną społeczność, bo to on ma największą orientację w najpilniejszych problemach danej placówki oświatowej.

Wiele programów grantowych dla szkół stara się zresztą w taki sposób projektować swoją ofertę, by tej swobody w dysponowaniu środkami przesadnie nie ograniczać. Dzięki temu fundusze dla szkół mogą być wykorzystane zarówno na organizację jednorazowego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, jak i wyposażenie placówki, z którego uczniowie i szkoły będą korzystać przez dłuższy czas.

Oczywiście niektóre dofinansowania projektów edukacyjnych dla nauczycieli i szkół mają bardzo precyzyjnie zdefiniowane swoje cele i katalog możliwych do sfinansowania wydatków. To jednak nie czyni takich dotacji na edukacje niewartymi uwagi. To bogactwo możliwości pozyskania funduszy na edukację stanowi  jeden z walorów istniejącej oferty grantów dla szkół i nauczycieli.