EFC

Finaliści Nagrody im. Andrzeja Czerneckiego

2020

Irena Dawid-Olczyk– współzałożycielka i prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, pomysłodawczyni i długoletnia koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Od przeszło 25 lat jest zaangażowana we wspieranie ofiar handlu ludźmi, pracy przymusowej oraz komercyjnego wykorzystania seksualnego. Laureatka nagrody RPO im Pawła Włodkowica. Trenerka, autorka programów szkoleniowych, konsultantka przedsięwzięć artystycznych. Członkini Zespołu d/s Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zespołu d/s Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rozwoju. Bada zagrożenie pracą przymusową w firmach.

Slava Melnyk– dyrektor Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), ogólnopolskiego stowarzyszenia działającego przeciwko dyskryminacji osób LGBTQI. Zaczynał jako wolontariusz w 2011 roku, by 2 lata później dołączyć na stałe do zespołu KPH. Kampania Przeciw Homofobii regularnie organizuje debaty oraz kampanie społeczne, których głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób LGBT. W 2016 r. KPH zainicjowało „Tęczowy piątek” – akcję mającą na celu okazanie solidarności z młodzieżą LGBTQI i wspierania jej w środowisku szkolnym. W 2019 r. dzięki interwencji m.in. KPH dotyczącej „stref wolnych od LGBT” sprawą zajął się Europarlament, w efekcie czego przyjęta została rezolucja wzywająca Polskę do zaprzestania działań dyskryminujących.

Tomasz Waśniewski – współzałożyciel i prezes Fundacji RT-ON oraz inicjator powołania Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, unikalnej inicjatywy społecznej łączącej działania samorządów, lokalnych ruchów obywatelskich, ekspertów i organizacji pozarządowych przeciwnych budowie nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce i na świecie oraz łamaniu praw obywatelskich. Zwolennik i propagator odnawialnych źródeł energii (OZE), sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz tworzenia „zielonych” miejsc pracy.

 

2019

Róża Rzeplińska – Stowarzyszenie 61. Współzałożycielka i prezes niezależnej, apartyjnej, pozarządowej organizacji, której intencją jest ochrona prawa obywateli do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Prawo to gwarantuje art. 61 Konstytucji RP. Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentuje dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje. Stowarzyszenie 61 działa w przekonaniu, że im więcej opinia publiczna wie na temat kandydatów, tym roztropniejszych dokonuje wyborów.

Katarzyna Szymielewicz – Panoptykon. Jedna z założycielek i prezeska fundacji, której celem jest ochrona podstawowych wolności i praw człowieka wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. Fundacja Panoptykon powstała w 2009 roku z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Była to odpowiedź na poczucie, że choć żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym, to brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących przed utratą wolności, ale nie ma też merytorycznej publicznej debaty na ten temat. Fundacja Panoptykon jest silną i niezależną pozarządową organizacją, która stoi na straży prywatności w cyfrowym świecie.

Alicja Tomaszewska – Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Jedna z inicjatorek i liderka Fundacji, która od 1999 roku jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, całościowo zajmuje się problemem zaginięcia. Główne obszary działalności to nie tylko poszukiwanie osób zaginionych, ale także bezpłatne wsparcie dla rodzin oraz bliskich, np. w walce z depresją oraz profilaktyka zaginięć. Każdego roku ITAKA pomaga 1500 rodzinom. Dzięki Fundacji udało się odnaleźć 12 374 osoby.

 

2018

Paweł Cywiński – Fundacja Chlebem i Solą, uchodzcy.info. Ruch społeczny powstały w 2012 roku z myślą o podnoszeniu świadomości społecznej na temat uchodźców nie tylko trafiających do Polski, ale i całej Europy. Portal uchodzcy.info poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy, raportów i obalanie stereotypów jest przewodnikiem po rożnych formach zaangażowania i pomocy, zachęcającym i inspirującym do działań na rzecz uchodźców w jak najszerszym zakresie – od walki z mową nienawiści, przez działania edukacyjne i medialne, po bezpośrednią pomoc potrzebującym.

Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy. Pomysłodawca i założyciel pierwszej i najbardziej liczącej się inicjatywy zajmującej się przeciwdziałaniem problemowi smogu w Polsce. Celem działań jest w perspektywie kilkuletniej doprowadzenie jakości powietrza do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców naszego kraju. Organizacja ma obecnie kilkanaście lokalnych oddziałów w miejscowościach, w których istnieje największy problem ze smogiem, m.in. Czechowicach, Gliwicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Nowym Targu, Pleszewie, Poznaniu, Rabce Zdrój, Raciborzu, Rybniku, Warszawie, Wrocławiu czy Zakopanem.

Weronika Paszewska – Akcja Demokracja. Fundatorka i dyrektor zarządzająca ruchem ludzi zaangażowanych w działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Kierunek zmian społecznych inicjowanych przez Akcję, wyznaczają wartości, które wspólnie wyznają jej działacze. Dążą do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych.

Bartosz Pilitowski – Fundacja Court Watch Polska. Założyciel i lider organizacji wspierającej pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej. Fundacja sprawuje kontrolę społeczną nad pracą sądów i wymiaru sprawiedliwości. Co roku ponad pół tysiąca wolontariuszy obserwuje rozprawy w całej Polsce. Fundacja publikuje raporty, szkoli sędziów oraz jest głosem obywateli w sądach i w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

2017

Dziewuchy Dziewuchom - to szeroki oddolny i spontaniczny ruch społeczny powstały na fali sprzeciwu wobec zaostrzania przepisów antyaborcyjnych. Do zwolenniczek i zwolenników ruchu należą osoby o bardzo różnych poglądach, ale zgodne w kwestii praw kobiet. Od kwietnia 2016 roku Dziewuchy Dziewuchom są najliczniejszą i najbardziej rozpoznawalną inicjatywą związaną z ochroną praw kobiet w Polsce. Ruch stały się internetowym fenomenem, forum dyskusyjnym i wirtualną przestrzenią spotkania kobiet z całego kraju. Jest jedyną nieformalną organizacją, która posiada tak rozległą i skomunikowaną strukturę opartą na systemie lokalnych Łączniczek z 50 regionów w całym kraju i poza jego granicami. Wszystkie zaangażowane w ruch osoby działają społecznie.

Jan Mela - pomysłodawca, fundator i zarazem prezes Fundacji "Poza Horyzonty", której działalność bazuje na osobistych i rodzinnych doświadczeniach Jaśka. To jedyna fundacja w Polsce, której pomoc skierowana jest do grupy osób z wrodzonymi wadami kończyn oraz po amputacjach kończyn. Rocznie w Polsce wykonywane jest około 16 tys. amputacji. Osoby po takich zabiegach często są pozostawione samym sobie i szukają wsparcia u różnych specjalistów, zderzając się z brakiem świadomości o jakości protez, czy brakiem pieniędzy na ich finansowanie. 
Fundacja stara się pokazywać, że życie nie kończy się w momencie utraty zdrowia. Dofinansowuje zakup i naprawy protez, godziny rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, konsultacje u specjalistów, godziny psychologiczne, wsparcie prawne, a czasem leczenie, czy badania. Podopiecznych Fundacji, których dotykają fizyczne ograniczenia żyją aktywnie i robią doskonałe rzeczy, rozwijając własne pasje.

Dr Monika Sajkowska - Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę" (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od ponad 25 lat. Misją fundacji jest dążenie do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Fundacja działa, by chronić dzieci przed krzywdzeniem i pomagać tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. Fundacja chce otworzyć w Warszawie i w Starogardzie Gdańskim, pierwsze w Polsce specjalistyczne placówki dla dzieci, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego. Pod jednym dachem dzieci i ich opiekunowie znajdą tam kompleksową opiekę prawną, medyczną i terapeutyczną.