EFC

Wartości EFC

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego wspiera rozwój dzieci i młodzieży oraz działa na rzecz podnoszenia poziomu oświaty w Polsce, inicjując wartościowe projekty z dziedziny edukacji szkolnej, obywatelskiej i kulturalnej.

Fundacja umożliwia młodym ludziom zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie talentów i pasji. Wspiera ich w byciu aktywnymi, zaangażowanymi członkami swoich społeczności oraz empatycznymi i świadomymi Polakami i Europejczykami. W Fundacji wierzymy w wartości uniwersalne, takie jak ludzka godność, wolność, solidarność, demokracja i sprawiedliwość społeczna. Takie wartości chcielibyśmy też przekazywać dalej, w duchu dialogu, otwartości i tolerancji. 

My, ludzie Fundacji - jej stypendyści, absolwenci, pracownicy i członkowie jej władz, czerpiemy wzór z życia, poglądów i osiągnięć patrona Fundacji, profesora Romana Czerneckiego. Roman Czernecki był nauczycielem i pedagogiem z zawodu i z powołania. Był przyjacielem młodzieży i jej przewodnikiem, świetnym organizatorem, dyrektorem placówek oświatowych, społecznikiem, który z poświęceniem pracował nad rozwojem młodych Polaków. Staramy się, aby każdy z nas swoim codziennym działaniem dawał świadectwo poszanowania wartości, jakie przekazywał swoim podopiecznym profesor Roman Czernecki. Oto one:

Świadomość własnej wartości

Pracujemy nad budowaniem poczucia własnej wartości, akceptacji siebie oraz świadomości swoich mocnych i słabych stron. Rozwijamy się w kierunku dojrzałości i otwartości na siebie i innych, a także wytrwale szukamy sposobów pokonywania trudności i ograniczeń. Wykazujemy się odwagą w głoszeniu własnych wartości i poglądów oraz wcielaniu ich w życie.

Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy świadomymi członkami swoich społeczności, aktywnie angażując się w ich rozwój poprzez udział m.in. w wyborach i przedsięwzięciach społecznych oraz dbając o swoje otoczenie. Wspieramy nasze środowiska szkolne i lokalne, dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami i pasjami.

Otwartość na innych i empatia

Jesteśmy ciekawi innych ludzi i dążymy do zdobywania o nich rzetelnej wiedzy. Jesteśmy wobec nich empatyczni, a gdy tego potrzebują, jesteśmy gotowi im pomóc, niezależnie od ich pochodzenia, religii lub poglądów. Dbamy zarówno o poczucie własnej odrębności, jak i o budowanie więzi. Chcemy zapewnić sobie i innym wolność wyrażania opinii i potrzeb w duchu komunikacji bez przemocy. Rozwijamy sztukę dialogu, kierujemy się nie argumentem siły, lecz siłą argumentu.

Krytyczne i kreatywne myślenie

Myślimy samodzielnie i krytycznie. Weryfikujemy informacje płynące z otaczającego nas świata, odróżniamy fakty od opinii i zmyślonych informacji, umiemy oceniać źródła informacji i podejmować na ich podstawie świadome decyzje. Zdobywamy i tworzymy rzetelną wiedzę oraz uczymy się konstruować nowe idee i pojęcia. Weryfikujemy hipotezy i odkrywamy nowe zasady, zależności, oraz sposoby działania.