EFC

Co robimy?

W Fundacji EFC zajmujemy się edukacją. Postawiliśmy sobie trzy główne cele. Umożliwiamy równy dostęp do edukacji uczniom w całej Polsce. Promujemy niestandardowe sposoby myślenia o edukacji w świetle wyzwań dwudziestego pierwszego wieku. Poszerzamy zakres edukacji o odpowiedzialność społeczną i zaangażowanie w społeczeństwo obywatelskie. 

Finansowanie nauki – programy Fundacji EFC

Program Stypendialny Horyzonty

Program Stypendialny Horyzonty jest rezultatem takiego ćwiczenia. Powstał w odpowiedzi na zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady, a także w odpowiedzi na rosnącą radykalizację i polaryzację w społeczeństwie.

Horyzonty to wyraz naszego przekonania, że jako edukacyjna fundacja jesteśmy zobowiązani do pojmowania edukacji najszerzej, jak to możliwe. To podejście składa się z trzech podstawowych elementów: 1. Edukacji nadążającej za wyzwaniami dwudziestego pierwszego wieku; 2. Wychowania, które chroni przed radykalizacją, promuje krytyczne myślenie i zaangażowanie obywatelskie; 3. Dążenia do dobrego i szczęśliwego życia.

Edukacja to proces złożony z trudnych do pogodzenia, z pozoru przeciwstawnych wartości. Rywalizację ciężko pogodzić ze współpracą. Osiąganie dobrych wyników w nauce często wymaga zrezygnowania z relacji z przyjaciółmi i z zaangażowania w życie społeczne. Poczucie przynależności i świadomość naszych korzeni powinny wspierać tolerancję, empatię i ciekawość świata, nie zaś zamykać nas na jego różnorodność. Świadomość naszych własnych swobód i praw, między innymi prawa do dobrej edukacji może stać w sprzeczności z naszym poczuciem powinności wobec sąsiada, społeczeństwa, środowiska.

Nie walczymy z tymi sprzecznościami.  Wręcz przeciwnie, podkreślamy wartość różnorodności i poszukujemy równowagi w jej obrębie - to kluczowa część procesu edukacji. Zbudowaliśmy program, który wyposaża dzieci w trwałe fundamenty - w silne poczucie własnej wartości i tożsamości, otwarty umysł i w empatię wobec innych. Program Stypendialny Horyzonty to także kompleksowe wsparcie finansowe i materialne, które wyposaża uczniów w najlepsze warunki do nauki. Jednak przede wszystkim chcemy uczyć stypendystów jak mogą aktywnie wspierać miejsce, w którym żyją, jak być zaangażowanymi obywatelami, refleksyjnymi patriotami i świadomymi Europejczykami. Osiągnięcie równowagi między edukacją, rozwojem osobistym i wrażliwością społeczną to jedyna droga aby mieć realny wpływ na współczesny świat.  

Edukacja Inspiracja - granty dla nauczycieli

W EFC wierzymy, że zmiany w konwencjonalnym podejściu do nauczania powinny być implementowane odpowiednio wcześnie. Dlatego Fundacja oferuje granty nauczycielom z różnych regionów Polski, którzy podzielają nasze podejście i pragną być twórcami tych zmian w swoich szkołach. Przekazujemy dotacje na projekty pozalekcyjne, które angażują zróżnicowane grupy uczniów w działania prospołeczne, artystyczne czy w naukowe.  

Szkoła Partnerska EFC

EFC blisko współpracuje z Zespołem Szkół w Szczekocinach, której założycielem był patron Fundacji, Roman Czernecki. Blisko współpracujemy z uczniami, nauczycielami oraz z lokalną społecznością i instytucjami. Razem organizujemy warsztaty i szkolenia, wychodzimy z edukacją poza klasę w nowe miejsca, badamy potencjał miasta, z którym się związaliśmy. Chcemy razem zmienić szkołę w centrum kulturalno-społeczne, które przyciągnie nowych uczniów i wzbudzi w nich wiarę we własny potencjał oraz potencjał miejsca, w którym żyją.
 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „za naprawianie świata”

Każdego roku nauczyciele mają szansę otrzymać nagrodę „za naprawianie świata”. Szukamy osób, które w swojej praktyce nauczania promują tolerancję kulturową, etniczną i religijną, oraz uwrażliwiają na złożoność naszej historii. Nagroda nazwana została imieniem Ireny Sendlerowej, polskiej bohaterki, która pomogła ocalić setki żydowskich dzieci podczas II Wojny Światowej.  

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego za artykuły o edukacji

Roman Czernecki był prawdziwym pedagogiem z pasją. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Biorąc z niego przykład wierzymy, że ciągła dyskusja na temat edukacji jest niezbędna do zrozumienia i pokonywania wyzwań, z którymi mierzymy się w dzisiejszym świecie. Komisja ekspertów w dziedzinie edukacji co roku nagradza autorów za najlepszy artykuł naukowy, publicystyczny i profesjonalny na temat teorii lub praktyk edukacyjnych.

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego 

Wierzymy, że dzielenie się dobrymi praktykami i promowanie społecznego zaangażowania oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce należą do naszych obowiązków jako Fundacji. Dlatego EFC współorganizuje wraz z Polską Radą Biznesu coroczną galę, podczas której prezentowane są najbardziej inspirujące organizacje pozarządowe. Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego za działalność społeczną honoruje założyciela EFC oraz co roku wędruje do jednej z nominowanych organizacji non-profit.