EFC
Drugie forum fundacji korporacyjnych - uczestnicy
17.10.2018

Drugie Forum Fundacji Korporacyjnych

Prezes Emilia Gromadowska w dniu 17.10.2018 r. wzięła udział w Drugim Forum Fundacji Korporacyjnych, gdzie ponad 100 przedstawicieli fundacji rozmawiało m.in. o wolontariacie, tworzeniu strategii, budowaniu wizerunku, współpracy z organizacjami społecznymi. Wymieniali się praktykami rozwijania działań fundacji i sposobami radzenia sobie z wyzwaniami. Wartościowa była sesja prowadzona przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na temat wyrównywania szans dzieci i młodzieży i wpływu reform na społeczenstwo. Wyniki badań utwierdziły uczestniczące w forum organizacje w przekonaniu, że warto dalej skupiać się na pomocy młodzieży w zdobywaniu jak najlepszego wykształcenia, pomimo że sytuacja materialna rodzin stopniowo się poprawia. Nadal jednak zbyt mało młodych ludzi, których rodzice posiadają wykształcenie niższe niż średnie, decyduje się na podjęcie studiów (tylko 10% ankietowanych). Spotkanie to utwierdziło nas, że Fundacja EFC realizując program stypendialny, odpowiada na jedno z najważniejszych omawianych tam probelmów społecznych przyczynając się do wyrównywania szans edukacyjnych młodym ludziom.