EFC

Aktualności

13.09.2022

Philanthropy for Impact | Nowy program Fundacji EFC

Ruszył program Philanthropy for Impact, którego celem jest skuteczne wspieranie i współtworzenie rozwiązań problemów społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) dzięki strategicznemu zaangażowaniu osób zamożnych. Program realizujemy we współpracy z międzynarodową organizacją Ashoka, Polską Radą Biznesu oraz wykładowcami Uniwersytetu Harvarda. Co roku kilkanaście osób ze środowiska filantropijnego, weźmie udział w najwyższej klasy ścieżce edukacyjnej, ukierunkowanej na lepsze zrozumienie potencjału systemowych działań filantropijnych. Latem 2022 roku odbyła się pilotażowa edycja projektu, a jego powstanie ogłosiliśmy w trakcie finału 11 edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

 

Geneza, czyli kto za tym stoi…

Andrzej Czernecki był jednym z czołowych polskich przedsiębiorców. Osiągnął sukces, który trudno w Polsce powtórzyć – zawojował ponad połowę światowego rynku w specjalistycznej dziedzinie sprzedaży precyzyjnych urządzeń niezbędnych do podstawowych analiz medycznych. Były to urządzenia, które sam opracował, opatentował i wyprodukował w warunkach globalnej konkurencji – tego w Polsce nikt wcześniej nie osiągnął. Realizując ideę swojego ojca, przez wiele lat pomagał młodym zdolnym ludziom. W 2009 roku zamienił swój majątek w fundusz wieczysty, na bazie którego powołał naszą organizację, Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego (Fundację EFC) – instytucję wspierającą edukację i rozwój młodzieży w całej Polsce. Jego gest był przełomem – zrobił to na wiele lat przed tym, jak podobne obietnice złożyli Bill Gates czy Warren Buffet. Andrzej Czernecki zmarł 18 maja 2012 roku po długiej walce z rakiem. Jego pracę kontynuują synowie – Igor i Andrzej Jr. Czerneccy. To właśnie oni zdecydowali się zrobić kolejny krok i powołać projekt łączący filantropię z edukacją.

Uruchomienie Philanthropy for Impact ma dla Fundacji EFC wymiar szczególny – inicjatywa startuje w roku, w którym przypada 10. rocznica śmierci Andrzeja Czerneckiego. 

Do współpracy bracia Czerneccy zaprosili międzynarodową organizację Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego, która od przeszło 40 lat wspiera wybitnych innowatorów i innowatorki społeczne w ponad 90 krajach świata. Ekspertyzę akademicką programu dostarcza Fundacja Flying Mind, której zespół współtworzył Leadership Academy for Poland, wraz z wykładowcami Uniwersytetu Harvarda. Zarówno rekrutacja do programu, jak i prace nad poprzedzającymi go badaniami i raportem prowadzone były w partnerstwie z Polską Radą Biznesu. 

Dla mnie start tego programu ma znaczenie osobiste, traktujemy go z bratem trochę jak następny krok w rodzinnej tradycji. Dziadek wytyczył ścieżkę budowy kapitału społecznego w oparciu o edukację, wyrównywanie szans. Ojciec – zinstytucjonalizował tę ideę i stworzył fundusz żelazny na jej realizację. My chcemy ją rozszerzyć – pokazując, że prężnie działający ekosystem organizacji społecznych stanowi ważny element demokratycznej infrastruktury, a zmiany osiąga się, działając razem – mówi Igor Czernecki, Przewodniczący Rady Fundacji EFC.

 

Założenia Philanthropy for Impact

U progu kolejnej dekady XXI wieku, w czasach niepewności i w coraz bardziej złożonym świecie stoimy przed pilną potrzebą znajdowania, finansowania i wspierania skutecznych rozwiązań́ na rzecz wspólnego dobra. Ostatnie lata dobitnie pokazały, jak ważną rolę dla funkcjonowania dojrzałych demokracji odgrywają silne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Celem programu jest sprawienie, żeby zasoby, takie jak pieniądze, wiedza, kontakty, którymi dysponują osoby zamożne w CEE, generowały, przyspieszały i wzmacniały realne zmiany w jakości życia i instytucjach w regionie.  

Program adresowany jest do osób, które już̇ prowadzą fundację czy działalność́ filantropijną lub zamierzają̨ wspierać́ istotne cele społeczne i chciałyby robić́ to w sposób przemyślany. Najlepiej w programie odnajdą się osoby, które są̨ otwarte na naukę̨ oraz widzą wartość́ we współpracy różnych podmiotów dla wspólnego dobra i budowania trwałej zmiany społecznej.

Udział w programie, którzy twórcy nazywają edukacyjną podróżą (Learning Journey), daje bezpośredni dostęp do najlepszych wykładowców Harvard Kennedy School oraz europejskich i globalnych innowatorów społecznych i filantropów, jednocześnie tworząc pierwszą środkowoeuropejską sieć filantropów o podobnych potrzebach i możliwościach. 

Program ma ambitne założenia: 

  • zmienić́ rolę i wizerunek filantropii w regionie; 
  • wesprzeć́ filantropów w efektywnych inwestycjach na rzecz wspólnego dobra; 
  • zapewnić́ systemowym inicjatywom społecznym wsparcie rozumiejących i zaangażowanych, wpływowych sojuszników.  

Philanthropy for Impact to wyjątkowy program – tej grupie osób nikt czegoś takiego jeszcze nie zaoferował. Ta edukacyjna podróż trwa kilka miesięcy i obejmuje zarówno spotkania, jak i pracę zdalną. Podczas kilkudniowych zjazdów doświadczamy przywództwa w działaniu, uczymy się i dzielimy wiedzą. Dzięki dostępowi do sprawdzonych narzędzi i sieci osobom filantropijnym łatwiej będzie m.in. decydować́, gdzie i jak najskuteczniej ulokować́ środki – mówi Agata Stafiej-Bartosik, współzarządzająca oddziałami organizacji Ashoka w Polsce i krajach skandynawskich, i dodaje: – Prężnie działający obywatele i obywatelki, w tym osoby zamożne zorientowane na wspieranie zmian systemowych, to sposób na demokrację odporną na różnego rodzaju kryzysy, demokrację twórczą i sprawiedliwą. Chcemy budować Europę Środkowo-Wschodnią (CEE), która ma udział w pozytywnych zmianach w świecie.

Dlaczego akurat teraz? Polska i Europa Środkowo-Wschodnia znajdują się w szczególnym momencie. Pionierzy wolnego rynku, którzy budowali fortuny po 1989. roku, albo już je przekazali, albo myślą dziś o tym, na jaki cel przekazać swój dorobek. Pokolenie ich dzieci czuje, że spoczywa na nich odpowiedzialność społeczna. Rośnie świadomość, że aby odpowiedzieć na to wyzwanie, nie wystarczą działania ad hoc. Potrzebne jest działanie systemowe – kompleksowe i przekładające się na wymierne efekty i wpływ społeczny. Takie też są wnioski naszego raportu ‘Filantropia w Polsce’. I stąd inicjatywa, która na te wyzwania odpowiada. Chcemy dać potencjalnym filantropom konkretne narzędzia do projektowania działalności tak, by tworzyła długofalowe rozwiązania problemów, nie tylko łagodziła ich skutki. Philanthropy for Impact to nie tylko program rozwojowy, lecz również wspólnota ludzi podobnie myślących, przestrzeń dla współpracy i wymiany dobrych praktyk tłumaczy Igor Czernecki.

W stworzeniu ram programu Philanthropy for Impact posłużyły wnioski z raportu, który po raz pierwszy w Polsce tak szczegółowo porusza tematykę zaangażowania społecznego liderów biznesu. Opracowany został na bazie wywiadów z ponad 40 przedsiębiorcami w pierwszym i drugim pokoleniu. Jego autorką, na zlecenie Fundacji EFC, jest Agnieszka Sawczuk, jedna z kluczowych ekspertek i doradczyń z obszaru filantropii w Polsce, właścicielka brandu Filantropea. Zachęcamy do zapoznania się z nim tutaj.

Więcej szczegółów o przebiegu pierwszej edycji, jak i samym raporcie wkrótce!

Strona programu: www.philanthropyforimpact.com