EFC

Aktualności

25.05.2021

Urszula Nowakowska laureatką Nagrody PRB im. Andrzeja Czerneckiego

Poznaliśmy laureatów 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu w każdej z trzech kategorii konkursowych: SUKCES, WIZJA I INNOWACJE, a także dla nas szczególnie ważnej, jaką jest: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA. Przyznawana jest w niej Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego – przedsiębiorcy i filantropa, który założył naszą fundację i przekazał na jej rzecz większość swojego majątku. Statuetkę w tej kategorii otrzymała Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet. Największej organizacji w Polsce zapewniającej pomoc prawną i psychologiczną osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji.

Tak uzasadniał wybór członek kapituły Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji EFC i syn Andrzeja Czerneckiego:

– Kapituła Polskiej Rady Biznesu, przyznając nagrodę w kategorii Działalność społeczna, chce uhonorować tych, którzy w swoich działaniach odpowiadają na aktualne problemy, a jednocześnie są długodystansowcami – swoją misję realizują konsekwentnie i wytrwale. Taka jest Pani Urszula Nowakowska, prawniczka, feministka, z pasji działaczka społeczna, założycielka fundacji Centrum Praw Kobiet.

Od 27 lat stoi na straży praw kobiet, które na różne sposoby są w Polsce podważane. Jak bardzo wciąż tej uważności potrzebujemy, pokazał ostatni czas. W związku z wielomiesięczną przymusową izolacją, jakiej doświadczaliśmy, w debacie publicznej wybrzmiewał problem przemocy w rodzinie. Długo nie milkły też dyskusje wokół strajku kobiet – trudnego do ujarzmienia ogólnopolskiego wybuchu wściekłości na to, jak państwo od lat traktuje połowę swoich obywateli. W tym wypadku: obywatelek! Urszula Nowakowska nieustannie zwraca uwagę dziennikarzom, przedsiębiorcom, administracji na problemy nierówności płci czy przemocy domowej. Dlatego właśnie to w jej ręce trafiła tegoroczna nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego – imienia mojego ojca, przedsiębiorcy i filantropa, który doceniał rolę organizacji pozarządowych w demokracji.

Igor Czernecki ogłasza wybór kapituły.

– Jestem wzruszona i dumna z tak wspaniałej statuetki. Bardzo dziękuję całej kapitule, dziękuję wszystkim moim koleżankom, które były ze mną przez te wszystkie lata. To jest nasz wspólny sukces – powiedziała podczas gali Urszula Nowakowska.

Założycielka i szefowa Centrum Praw Kobiet aktywnie działa na rzecz zmian legislacyjnych w obszarze praw kobiet. Przygotowała m.in. propozycje zapisów równościowych do Konstytucji, projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach, pracowała w zespole powołanym przez Izabelę Jarugę-Nowacką nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest autorką poprawek do ww. ustawy oraz zmian w przepisach dotyczących gwałtu. Urszula Nowakowska jest również autorką lub współautorka raportów z badań, artykułów do „Prawa i Płci” oraz poradników dla kobiet i służb. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy penitencjarne oraz Brązowym Medalem na wniosek KSP za długoletnią współpracę i wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji i Odznaką Honorową RPO.

Nagroda PRB w kategorii WIZJA I INNOWACJE, za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej trafiła do dr. Michała Mikulskiego — założyciela i szefa EGZOTech firmy zajmującej się badaniami oraz opracowaniem innowacyjnych robotów rehabilitacyjnych i urządzeń elektro-diagnostycznych dla fizjoterapii, neurorehabilitacji i terapii zajęciowej.

Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek, trafiła do dr Ireny Eris i Henryka Orfingera — założycieli i szefów firmy Dr Irena Eris.

Oprócz trzech głównych kategorii kapituła przyznała również Nagrodę Specjalną. Został nią wyróżniony cały personel medyczny i niemedyczny polskiej ochrony zdrowia, walczący z pandemią COVID-19. Statuetka przekazana została na ręce prof. Krzysztofa Simona, specjalisty od chorób zakaźnych, ordynatora Pierwszego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i członka Rady Medycznej powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Simon powiedział: „To nie jest walka i heroizm — to jest normalna praca odpowiednio wykształconego zespołu, którego część stoi po mojej lewej i prawej stronie. Za tę nagrodę bardzo państwu dziękujemy. Zobliguje nas to do dalszej walki, dalszej pracy, aż do mam nadzieję chlubnego zwycięstwa”.

Wirtualną galę wręczania nagród na antenie telewizji TVN24 poprowadzili w poniedziałkowy wieczór 24 maja Dorota Wellman i Piotr Kraśko.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to wyróżnienie dla przedsiębiorców i działaczy społecznych przyznawane od 2012 roku przez Polską Radę Biznesu, organizację zrzeszającą właścicieli i prezesów największych firm działających w Polsce.