EFC

Edukacja to relacja, ludzie
i ich szansa na dobre życie

Wspieramy dzieci, młodzież, nauczycielki i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacniamy szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju.

Szukamy rozwiązań, które zmieniają sposób myślenia o edukacji w Polsce. Budujemy partnerstwa i łączymy się w eksperckiej rozmowie. Wierzymy, że razem mamy potencjał dokonywania zmian systemowych.

Ogłaszamy wyniki I fazy rekrutacji

do stypendium Horyzonty

więcej

Znamy laureatów i laureatki

Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2023

więcej

Jakub Wygnański

laureatem Nagrody PRB im. Andrzeja Czerneckiego

więcej

Głos młodzieży w podcaście

Ponad Horyzont

więcej

Philanthropy for Impact

Nowy program Fundacji EFC

więcej

Aktualności

Patron

Patron Fundacji EFC
Prof. Roman Czernecki (1904-1986)

Pedagog z zawodu i powołania.
W czasie wojny organizował tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej.
Po wojnie założył szkołę w Szczekocinach, był szefem kuratorium województwa zielonogórskiego, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Od początku jego celem było wspieranie rozwoju młodych ludzi niezależnie od warunków, w jakich
się znaleźli i skąd pochodzili. 
Jego praca stanowiła inspirację do założenia Fundacji EFC.

więcej