EFC

Edukacja to relacja, ludzie
i ich szansa na dobre życie

Wspieramy dzieci, młodzież, nauczycielki i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacniamy szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju.

Szukamy rozwiązań, które zmieniają sposób myślenia o edukacji w Polsce. Budujemy partnerstwa i łączymy się w eksperckiej rozmowie. Wierzymy, że razem mamy potencjał dokonywania zmian systemowych.

Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty

Zgłoś się do 31 marca!

więcej

Philanthropy for Impact

Nowy program Fundacji EFC

więcej

VI edycja programu Edukacja Inspiracja

Już wiemy, kto otrzyma granty

więcej

Misja Słowik | Місія Соловейко

Działania edukacyjne z młodzieżą ukraińską | Освітні дії з українською молоддю

więcej

Aktualności

Patron

Patron Fundacji EFC
Prof. Roman Czernecki (1904-1986)

Pedagog z zawodu i powołania.
W czasie wojny organizował tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej.
Po wojnie założył szkołę w Szczekocinach, był szefem kuratorium województwa zielonogórskiego, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Od początku jego celem było wspieranie rozwoju młodych ludzi niezależnie od warunków, w jakich
się znaleźli i skąd pochodzili. 
Jego praca stanowiła inspirację do założenia Fundacji EFC.

więcej

Przekaż darowiznę

(serwis PayU pobiera 2,5% prowizji od każdej transakcji)


Co to jest PayU?